Wiek en rad

Het per kwartaal verschijnende periodiek WIEK&RAD wordt aan donateurs en andere betrokkenen verstrekt door de “Stichting de Overijsselse Molen” SOM. Hiermee beoogt de stichting degenen die instandhouding, herstel,en daadwerkelijk gebruik van de Overijsselse molens voorstaan, te informeren over ontwikkelingen op deze gebieden. Het is tevens de bedoeling, dat het orgaan door uitwisseling van informatie en het geven van visies op molengebied, fungeert als contact- en opinieblad. Tenslotte is ook plaats ingeruimd voor de molenhistorische bijdragen.


Redactie medewerkers

 Naam  Functie  E-mail
 Ruud Roose  Hoofdredacteur  wiekenrad@gmail.com r.roose@daxis.nl
 Renee Mulder  Vormgever  wiekenrad@gmail.com
Tom Temmink  Redacteur wiekenrad@gmail.com
 Sjaak Poot  Redacteur
 Peter van der Molen  Redacteur