Overijsselse Molendag Lonneker

Op 11 en 12 september was er bij de Lonneker Molen feest. De molen bestaat 170 jaar, het Oogstfeest kan weer gehouden worden en de Overijsselse Molendag is daar van start gegaan.

Vroegere tijden herleven.

 

 

Zaterdag 11 september waren zo’n 80 vrijwilligers aanwezig bij de opening van de Molendag. Achtereenvolgens spraken wethouder Jeroen Diepemaat, gedeputeerde Tijs van Bree, directeur Nicole Bakker van de Hollandsche Molen, voorzitter van de Lonneker Molen Geertjan Takkenkamp en voorzitter van de SOM Pieter van der Vinne. Allen benadrukten het belang van een goed onderhouden monument, maar zeker ook de noodzakelijke verbinding tussen molen, vrijwilligers en omgeving.

Nicole Bakker biedt de barometer aan.

 

De Hollandsche Molen kwam niet met lege handen en zo bood Nicole Bakker molenaar Theo Diepemaat een barometer voor de Lonneker Molen aan.

Daarna kon de mooi herstelde molen bekeken worden en was er koffie met eigengebakken cake en taart. Later konden allerlei mooie oude rijtuigen bewonderd worden.

De volgende dag was er het traditionele Oogstfeest. Na de oecumenische dienst ging de harmonie voorop naar het molenerf. Het werd een gezellig dorpsfeest met honderden bezoekers, die een mooie dag hadden in en rond de molen

Ouderwets dorsen.

.

Donateursdag 2021 in Vilsteren

Het is gelukkig weer mogelijk groepen te ontvangen en zo was er op 23 september de donateursdag van de SOM. Dit jaar is gekozen voor het landgoed Vilsteren en de Vecht. Voor ruim 30 aanwezigen vertelde rentmeester Hugo Vernhout over het landgoed en wat er zoals bij het onderhoud ervan komt kijken.

Rentmeester Hugo Vernhout

Daarna gaf het bestuur van de SOM verslag over de afgelopen twee jaren. Voorzitter Pieter van der Vinne benadrukte de noodzaak van een goede verstandhouding van de molen met zijn omgeving. De buurt met zijn vrijwilligers maken de molen tot een levend monument. Adviseur Tom Temmink ging in op de gewijzigde provinciale subsidies, waar molens een zeker voordeel van kunnen hebben. Penningmeester Ruud Roose kon de vergadering meedelen, dat de financiële positie van de SOM goed is. Hij wees nog op de regeling van de SOM, vergoeding tot € 750 voor publieksvriendelijke activiteiten, welke molens en moleneigenaren kunnen aanvragen. Bestuurslid Rob Barenbrug zegde toe, dat de SOM meer gebruik gaat maken van website en social media.

Nieuwe stelling voor Vilsterse Molen

Na de vergadering werd de Vilsterse Molen bezichtigd, jammer genoeg alleen van de buitenkant. De stelling op 12 meter hoogte wordt verbreed en vernieuwd. Vervolgens waren er soep en broodjes, waarna het gezelschap naar Ommen toog voor een rondvaart op de Vecht.

Aan boord van het schip

Onder het genot van een drankje voer het schip naar de Vilsterse sluis en terug. Rond half vier werd er weer in Ommen aangemeerd en kwam een geslaagde dag tot een eind.

Archief SOM

Geleidelijk gaan wij ons archief online zetten. Onder het tabblad Archief vindt u een link Archief Stichting Overijsselse Molen.  Er is een begin gemaakt met een aantal bestuursverslagen en een jaargang Wiek en Rad. U kunt alles inzien en downloaden. Op den duur zal een tiental verhuisdozen met oud materiaal te zien zijn. Dat kan nog wel even duren… We doen ons best.

Aanpassingen gegevens website

De gegevens van diverse molens blijken niet meer actueel te zijn. Daarom heeft de SOM in maart en mei 2021 aan alle beheerders en eigenaars van de Overijsselse molens gevraagd deze te controleren. De aanpassingen worden verwerkt, waarna er onder aan de gegevens over de molen de datum van de revisie staat

Werkzaamheden aan Overijsselse molens

Binnenkort kunt u hier lezen, aan welke molens in Overijssel dit jaar bijzondere werkzaamheden plaatsvinden.

Dat kunnen herstelwerkzaamheden, restauraties, uitbreidingen of nieuwbouw zijn.