10 september 2022: Overijsselse Molendag in Kalenberg

De Wicher vanaf de molenkolk

Het was een rustige bijna windstille dag waarop molen de Wicher in Kalenberg weer in gebruik werd genomen. Na vier jaar stilgestaan te hebben was het nu zover, dat de spinnekop weer kon draaien. Een rukwind in december 2018 liet één van de roeden afknappen. Bij het opnemen van de schade bleek er nog veel meer in de kap mis te zijn. Uiteindelijk heeft het erg lang geduurd, voordat de nodige gelden bij elkaar waren. Molenbouwer Willem Dijkstra uit Sloten en zijn mensen konden vanaf 2020 aan de slag en hebben deze zomer de klus geklaard. Uit twee lariksen van Staatsbosbeheer uit Sleen konden de roeden, de molenas en het hekwerk gemaakt worden. Daarnaast zijn ook de windpeluw en de in- en uitlaten voor het water vervangen. Het rieten dak is hersteld en de kaden opnieuw beschoeid. Al met al forse herstelwerkzaamheden.

Op zaterdagmorgen 10 september verzamelden zich de genodigden in café de Weerribben in Kalenberg. Zij werden welkom geheten door Egbert Beens, senior boswachter bij SBB en Rob Barenbrug, bestuurslid van de SOM. Enkele sprekers mochten het woord voeren. Susan Bonekamp, hoofd van de provincie Overijssel van SBB vertelde over de relatie erfgoed en natuurbeheer. Harold Viscaal, directeur Nationaal Park Weerribben-Wieden deelde mee, dat het Park de rol van het cultureel erfgoed beter gaat omschrijven en waarderen. Roy de Witte, gedeputeerde van de provincie Overijssel bedankte de inzet en samenwerking van instanties en vrijwilligers. Melvin Smit, wethouder van Steenwijkerland en zelf woonachtig in het gebied, was blij met het herstel en behoud van zo’n karakteristiek element in het landschap.

Pieter van der Vinne over vrijwilligers

Tot slot benadrukte Pieter van der Vinne, voorzitter van de SOM, het belang en de noodzaak van vrijwilligers, niet alleen bij molens, maar in het gehele maatschappelijke veld. Het wordt een aandachtspunt bij het 70-jarig bestaan van de SOM in 2023.

Naar de molen
Naar de molen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de koffie vertrok het gezelschap per fluisterboot naar de Wicher.

Susan Bonekamp en Ruud Roose
Susan Bonekamp en Egbert Beens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de molen bood Ruud Roose namens de SOM het QR-bordje aan Susan Boonekamp aan. Het bordje krijgt een plek naast het informatiebord.

Rob Barenbrug vertelt over Wicher Jansen

 

 

 

 

Rob Barenbrug las bij afwezigheid van Wicher Jansen jr. een speech van hem voor over zijn markante en visionaire vader.

Melvin Smit zeilt op
Harold Viscaal en Anton Blankvoort leggen vast

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de voet van de molen mochten de sprekers onder aanmoediging van de anderen de molen opzeilen.

Roy de Witte licht de vang

Vervolgens lichtte Roy de Witte de vang en kon de molen zijn eerste rondjes draaien, wel geholpen met flink aandrukken.

Willem Dijkstra legt uit

Molenbouwer Willem Dijkstra vertelde enkele wetenswaardigheden over het herstel. Tot slot was er voor iedereen wat te drinken met een speciaal gebakje. De gasten mochten ook een boek over monumenten van Staasbosbeheer meenemen.

Pieter van der Vinne bedankte de aanwezigen voor hun komst en de organisatie voor hun inzet, waarna de boten de gasten weer naar het café brachten. Zo kwam rond twaalf uur een genoeglijke ochtend tot een eind.

Overijsselse Molendag 2022 in de Weerribben

 

Elk jaar op de 2e zaterdag in september vindt de Overijsselse Molendag plaats. Dit jaar zal de opening ervan plaatsvinden in Kalenberg.

Op zaterdag 10 september zal Molen de Wicher na een grondige restauratie weer opnieuw in gebruik worden genomen. Molenmaker Dijkstra uit Sloten legt de laatste hand aan het herstel. Onder meer zijn er nieuwe roeden en een molenas, alle van hout. Ook de achterwaterloop is geheel vernieuwd. Bijgaand enkele foto’s van de werkzaamheden.

Aan het werk
Achterwaterloop
Nieuwe roede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eind augustus zal de molen gaan proefdraaien, zodat hij op tijd klaar is.

Onderbonkelaar

 

 

Overijsselse Molendag Lonneker

Op 11 en 12 september was er bij de Lonneker Molen feest. De molen bestaat 170 jaar, het Oogstfeest kan weer gehouden worden en de Overijsselse Molendag is daar van start gegaan.

Vroegere tijden herleven.

 

 

Zaterdag 11 september waren zo’n 80 vrijwilligers aanwezig bij de opening van de Molendag. Achtereenvolgens spraken wethouder Jeroen Diepemaat, gedeputeerde Tijs van Bree, directeur Nicole Bakker van de Hollandsche Molen, voorzitter van de Lonneker Molen Geertjan Takkenkamp en voorzitter van de SOM Pieter van der Vinne. Allen benadrukten het belang van een goed onderhouden monument, maar zeker ook de noodzakelijke verbinding tussen molen, vrijwilligers en omgeving.

Nicole Bakker biedt de barometer aan.

 

De Hollandsche Molen kwam niet met lege handen en zo bood Nicole Bakker molenaar Theo Diepemaat een barometer voor de Lonneker Molen aan.

Daarna kon de mooi herstelde molen bekeken worden en was er koffie met eigengebakken cake en taart. Later konden allerlei mooie oude rijtuigen bewonderd worden.

De volgende dag was er het traditionele Oogstfeest. Na de oecumenische dienst ging de harmonie voorop naar het molenerf. Het werd een gezellig dorpsfeest met honderden bezoekers, die een mooie dag hadden in en rond de molen

Ouderwets dorsen.

.

Donateursdag 2021 in Vilsteren

Het is gelukkig weer mogelijk groepen te ontvangen en zo was er op 23 september de donateursdag van de SOM. Dit jaar is gekozen voor het landgoed Vilsteren en de Vecht. Voor ruim 30 aanwezigen vertelde rentmeester Hugo Vernhout over het landgoed en wat er zoals bij het onderhoud ervan komt kijken.

Rentmeester Hugo Vernhout

Daarna gaf het bestuur van de SOM verslag over de afgelopen twee jaren. Voorzitter Pieter van der Vinne benadrukte de noodzaak van een goede verstandhouding van de molen met zijn omgeving. De buurt met zijn vrijwilligers maken de molen tot een levend monument. Adviseur Tom Temmink ging in op de gewijzigde provinciale subsidies, waar molens een zeker voordeel van kunnen hebben. Penningmeester Ruud Roose kon de vergadering meedelen, dat de financiële positie van de SOM goed is. Hij wees nog op de regeling van de SOM, vergoeding tot € 750 voor publieksvriendelijke activiteiten, welke molens en moleneigenaren kunnen aanvragen. Bestuurslid Rob Barenbrug zegde toe, dat de SOM meer gebruik gaat maken van website en social media.

Nieuwe stelling voor Vilsterse Molen

Na de vergadering werd de Vilsterse Molen bezichtigd, jammer genoeg alleen van de buitenkant. De stelling op 12 meter hoogte wordt verbreed en vernieuwd. Vervolgens waren er soep en broodjes, waarna het gezelschap naar Ommen toog voor een rondvaart op de Vecht.

Aan boord van het schip

Onder het genot van een drankje voer het schip naar de Vilsterse sluis en terug. Rond half vier werd er weer in Ommen aangemeerd en kwam een geslaagde dag tot een eind.

Archief SOM

Geleidelijk gaan wij ons archief online zetten. Onder het tabblad Archief vindt u een link Archief Stichting Overijsselse Molen.  Er is een begin gemaakt met een aantal bestuursverslagen en een jaargang Wiek en Rad. U kunt alles inzien en downloaden. Op den duur zal een tiental verhuisdozen met oud materiaal te zien zijn. Dat kan nog wel even duren… We doen ons best.

Aanpassingen gegevens website

De gegevens van diverse molens blijken niet meer actueel te zijn. Daarom heeft de SOM in maart en mei 2021 aan alle beheerders en eigenaars van de Overijsselse molens gevraagd deze te controleren. De aanpassingen worden verwerkt, waarna er onder aan de gegevens over de molen de datum van de revisie staat

Werkzaamheden aan Overijsselse molens

Binnenkort kunt u hier lezen, aan welke molens in Overijssel dit jaar bijzondere werkzaamheden plaatsvinden.

Dat kunnen herstelwerkzaamheden, restauraties, uitbreidingen of nieuwbouw zijn.