Donateurs

De Stichting “De Overijsselse Molen “(SOM) heeft naast de trouwe donateurs ook publieke organisaties, diverse bedrijven en andere instellingen als begunstiger. Zij ondersteunen de stichting mede in het behoud van de molens. Dankzij deze steun is het de Stichting mogelijk om dit belangrijke werk uit te voeren.

Help ons de molens draaiende te houden!

De SOM ondersteunt diverse activiteiten zoals:

  • advisering en begeleiding bij onderhoud en restauratie,
  • contacten met de overheid,
  • educatieve projecten op scholen en
  • het mede-organiseren van molendagen.

Ook bij het oprichten en ondersteunen van molenstichtingen en -verenigingen brengt de SOM haar kennis in. De SOM is een vrijwilligersorganisatie die geen vergoeding voor haar inspanningen ontvangt.
Daarom is uw betrokkenheid en financiële steun zeer gewenst!

Hoe kunt u ons steunen?
Voor minimaal € 20.00 per jaar geeft u de Overijsselse molens een kans. U ontvangt dan 4 maal per jaar het periodiek “Wiek en Rad”. U bent van harte welkom op onze jaarlijkse donateursdag.

Wilt u donateur worden? Klik hier voor het opgaveformulier.

Steun met ons de Overijsselse molens!

Alvast hartelijk dank.