10 september 2022: Overijsselse Molendag in Kalenberg

De Wicher vanaf de molenkolk

Het was een rustige bijna windstille dag waarop molen de Wicher in Kalenberg weer in gebruik werd genomen. Na vier jaar stilgestaan te hebben was het nu zover, dat de spinnekop weer kon draaien. Een rukwind in december 2018 liet één van de roeden afknappen. Bij het opnemen van de schade bleek er nog veel meer in de kap mis te zijn. Uiteindelijk heeft het erg lang geduurd, voordat de nodige gelden bij elkaar waren. Molenbouwer Willem Dijkstra uit Sloten en zijn mensen konden vanaf 2020 aan de slag en hebben deze zomer de klus geklaard. Uit twee lariksen van Staatsbosbeheer uit Sleen konden de roeden, de molenas en het hekwerk gemaakt worden. Daarnaast zijn ook de windpeluw en de in- en uitlaten voor het water vervangen. Het rieten dak is hersteld en de kaden opnieuw beschoeid. Al met al forse herstelwerkzaamheden.

Op zaterdagmorgen 10 september verzamelden zich de genodigden in café de Weerribben in Kalenberg. Zij werden welkom geheten door Egbert Beens, senior boswachter bij SBB en Rob Barenbrug, bestuurslid van de SOM. Enkele sprekers mochten het woord voeren. Susan Bonekamp, hoofd van de provincie Overijssel van SBB vertelde over de relatie erfgoed en natuurbeheer. Harold Viscaal, directeur Nationaal Park Weerribben-Wieden deelde mee, dat het Park de rol van het cultureel erfgoed beter gaat omschrijven en waarderen. Roy de Witte, gedeputeerde van de provincie Overijssel bedankte de inzet en samenwerking van instanties en vrijwilligers. Melvin Smit, wethouder van Steenwijkerland en zelf woonachtig in het gebied, was blij met het herstel en behoud van zo’n karakteristiek element in het landschap.

Pieter van der Vinne over vrijwilligers

Tot slot benadrukte Pieter van der Vinne, voorzitter van de SOM, het belang en de noodzaak van vrijwilligers, niet alleen bij molens, maar in het gehele maatschappelijke veld. Het wordt een aandachtspunt bij het 70-jarig bestaan van de SOM in 2023.

Naar de molen
Naar de molen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de koffie vertrok het gezelschap per fluisterboot naar de Wicher.

Susan Bonekamp en Ruud Roose
Susan Bonekamp en Egbert Beens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de molen bood Ruud Roose namens de SOM het QR-bordje aan Susan Boonekamp aan. Het bordje krijgt een plek naast het informatiebord.

Rob Barenbrug vertelt over Wicher Jansen

 

 

 

 

Rob Barenbrug las bij afwezigheid van Wicher Jansen jr. een speech van hem voor over zijn markante en visionaire vader.

Melvin Smit zeilt op
Harold Viscaal en Anton Blankvoort leggen vast

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de voet van de molen mochten de sprekers onder aanmoediging van de anderen de molen opzeilen.

Roy de Witte licht de vang

Vervolgens lichtte Roy de Witte de vang en kon de molen zijn eerste rondjes draaien, wel geholpen met flink aandrukken.

Willem Dijkstra legt uit

Molenbouwer Willem Dijkstra vertelde enkele wetenswaardigheden over het herstel. Tot slot was er voor iedereen wat te drinken met een speciaal gebakje. De gasten mochten ook een boek over monumenten van Staasbosbeheer meenemen.

Pieter van der Vinne bedankte de aanwezigen voor hun komst en de organisatie voor hun inzet, waarna de boten de gasten weer naar het café brachten. Zo kwam rond twaalf uur een genoeglijke ochtend tot een eind.