Aanpassingen gegevens website

De gegevens van diverse molens blijken niet meer actueel te zijn. Daarom heeft de SOM in maart en mei 2021 aan alle beheerders en eigenaars van de Overijsselse molens gevraagd deze te controleren. De aanpassingen worden verwerkt, waarna er onder aan de gegevens over de molen de datum van de revisie staat