Doelstelling en beleid

watermolen van Singraven
watermolen van Singraven

Algemeen

  • De Stichting “De Overijsselse Molen” (SOM) ondersteunt diverse activiteiten zoals:
  • advisering en begeleiding bij onderhoud en restauratie;
  • contacten met de overheid;
  • educatieve projecten op scholen en
  • het (mede) organiseren van molendagen.
  • Ook bij het oprichten en ondersteunen van locale molenstichtingen, verenigingen en beheerscommissies brengt de SOM haar expertise in.

De Stichting “De Overijsselse Molen” is de spil in de Overijsselse molenwereld. Door onder andere het verschaffen van actuele informatie draagt de Stichting bij aan de instandhouding van molens. De actuele informatie, publicaties en berichten vindt u via het menu van deze site aan de linker zijde. Heeft u informatie, of wilt u een activiteit melden, dan kunt u ons een e-mail sturen via ons E-mailadres: info@molensinoverijssel.nl.

Kijk onder Persberichten voor meer informatie.

Anermolen Hardenberg,
Anermolen Hardenberg,

Begeleiden van restauraties
Restauraties werden altijd uitgevoerd in opdracht van de eigenaar. De Stichting “De Overijsselse Molen” heeft daarin geen uitvoerende taak, maar kan ondersteuning verlenen in de vorm van advisering, kennisoverdracht en het leggen van de nodige contacten bij de gemeentes, de Provincie Overijssel, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en andere instellingen. Dit gebeurt vaak in de vorm van bestuursparticipatie, bijvoorbeeld als adviserend bestuurslid zonder stemrecht.

 

Den Oordt Ommen
Den Oordt Ommen

Het jaarlijkse onderhoud
Jaarlijks wordt nagegaan of er voldoende onderhoud wordt uitgevoerd. Dit gebeurt door te inventariseren of de subsidiebedragen van Rijk, Provincie en soms de Gemeente wel volledig worden benut. Is dit niet het geval dan benadert de SOM actief de eigenaar van de betreffende molen.
Immers als er geen of weinig subsidie is aangevraagd, kan dat betekenen dat er geen of niet voldoende onderhoud is gepleegd. In de praktijk komt het voor dat de eigenaar de weg niet weet, of de procedure niet kent. Juist daarom is contact met de eigenaar zo belangrijk.

 

Vilsterense Molen
Vilsterense Molen

Vrijwilligers
Het regelmatig draaien van onze Overijsselse molens is voor het behoud noodzakelijk! Daarom worden vrijwilligers betrokken bij het dagelijks beheer. Dat kunnen gediplomeerde of in opleiding zijnde vrijwillig molenaars zijn, maar ook gidsen kunnen worden opgeleid om de bezoekers rond te leiden. De Stichting “De Overijsselse Molen” onderhoudt hiertoe een goede relatie met Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Zowel op landelijk als op provinciaal niveau.

 

Tjasker
Tjasker

Bewaking van de biotoop
Bomen, struiken en bouwactiviteiten kunnen een grote bedreiging zijn voor de molens. Immers als de wieken geen wind meer kunnen vangen, kan het werktuig niet draaien of iets aandrijven. Daarom vraagt de SOM een voortdurende alertheid van de locale molenaars. Indien er sprake is van stedenbouwkundige ontwikkelingen of bouwactiviteiten die de molen benadelen, kan de moleneigenaar een beroep doen op de SOM. Door goed contact met zowel de Provincie, Het Oversticht en de gemeenten in Overijssel kan de biotoop eerder in het planproces worden betrokken.

 

Soaseler Möl Saasveld
Soaseler Möl Saasveld

Jaarlijkse contacten
Jaarlijks contact met de beheerders van de molens is belangrijk. Om de instandhouding van molens in Overijssel te waarborgen, onderhoudt de SOM nauw contact met de locale molenorganisaties. De stichting stimuleert de oprichting van die locale organisaties en ondersteunt en begeleidt vrijwilligers om een organisatie op te richten. Daarnaast belegt de SOM jaarlijks een contactbijeenkomst voor alle moleneigenaren;ook worden de gemeenten in Overijssel en de Provincie Overijssel uitgenodigd.

 

Bolwerksmolen Deventer
Bolwerksmolen Deventer

Contact met donateurs
Voor het onderhouden van contact met de donateurs geeft de Stichting “De Overijsselse Molen” het kwartaalperiodiek Wiek & Rad uit om op deze wijze informatie uit te wisselen. Voor nadere informatie over Wiek en Rad klikt u hier.