Over de stichting

RSIN nummer: 813652285

Doelstelling van de Stichting

De stichting heeft als doel : Moleneigenaren, Molenstichtingen en Gemeenten , op Provinciaal niveau,  te adviseren en te ondersteunen in hun streven de molens draai-en maalvaardig te houden en voor volgende generaties te behouden. dit op gebied van subsidies en techniek.  Tevens zoekt en versterkt de Stichting de banden tussen alle organisaties welke verbinding hebben met de Overijsselse en Nationale molenwereld.

VERBINDEN…VORMEN VAN SAMENWERKING…EN EEN BESTENDIGE TOEKOMST

Beloningen

Het stichtingsbestuur wordt geheel gevormd door Vrijwilligers welke geen vergoeding ontvangen, anders als voor gemaakte kosten. In een aanhangsel aan de STATUTEN zijn de declarabele vergoedingen vastgelegd conform de ANBI eisen.De stichting heeft geen mensen in loondienst. Alle activiteiten worden, zoals past binnen de doelstelling, gerealiseerd door vrijwilligers.

Financiën

 

Balans SOM over 2020