Over de stichting

RSIN nummer: 813652285

Doelstelling van de Stichting

De stichting heeft als doel : Moleneigenaren, Molenstichtingen en Gemeenten , op Provinciaal niveau,  te adviseren en te ondersteunen in hun streven de molens draai-en maalvaardig te houden en voor volgende generaties te behouden. dit op gebied van subsidies en techniek.  Tevens zoekt en versterkt de Stichting de banden tussen alle organisaties welke verbinding hebben met de Overijsselse en Nationale molenwereld.

VERBINDEN…VORMEN VAN SAMENWERKING…EN EEN BESTENDIGE TOEKOMST

Beloningen

Het stichtingsbestuur wordt geheel gevormd door Vrijwilligers welke geen vergoeding ontvangen, anders als voor gemaakte kosten. In een aanhangsel aan de STATUTEN zijn de declarabele vergoedingen vastgelegd conform de ANBI eisen.De stichting heeft geen mensen in loondienst. Alle activiteiten worden, zoals past binnen de doelstelling, gerealiseerd door vrijwilligers.

Financiën

Ontvangsten 2015  Uitgaven  2015
Donateurs/Gemeenten 7340  Wiek&Rad 5187
Overboeking MY 1500 contributies 250
Bijdrage Jub. de Leeuw 250  Vergaderen 378
Sponsoring 00 bankkosten 458
Advertenties 600 tentoonstelling Bels / WOZ/essent 366
Watermolen Bels donaties bezoek 88 Website 76
Donateurs dag 421
Molencontactdag 530
Sponsorbijdragen 400
Rikkoert 675
Hollandse Molen 70
Overijsselse Molendag 680
Nog te ontvangen donaties 1144 Deelname BGL 337
Diversen 48
 Kantoorkosten 642
  10922     10518