Projecten

Met het doel de molens als belangrijk cultureel erfgoed nadrukkelijker in de belangstelling te brengen en het draagvlak voor deze industriële monumenten blijvend te verbreden, ontwikkelt de Stichting “De Overijsselse Molen” projecten die hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

  • Gezamenlijk met een (te kiezen) molenbestuur organiseren van de OPENING van de OVERIJSSELSE MOLENDAG
  • opgestart (Quickscan) inventarisatie Overijsselse molenbiotopen;
  • Expositieruimte bij Watermolen van Bels te Mander. zie sub-pagina