Hardenberg
De Anermolen

 • Adres:Anerveenseweg 26
 • Postcode:7784 DD
 • Plaats:Ane
 • Type:TypeBeltmolen 8-k
 • Functie: Korenmolen
 • Bouwjaar:1864
 • Eigenaar:Stichting De Aner Molen contactpersoon:
  Dhr. J. Slatman
  Secretariaat: mevr. L. Tromp-Spijkers
  Scheidslootweg 1 7788 AN Anerveen
 • Rijksmonument nr.:17196
 • Website
 • E-mailadres:luciatr@planet.nl

Algemene omschrijving

De Anermolen is in 1864 gebouwd als korenmolen en is eigendom van de Stichting Anermolen te Holtheme die de molen in 1981 nog eens grondig heeft laten restaureren. De Anermolen is een zogenaamde beltmolen, met een belt van 3.40 meter hoog. De molen heeft een gemetselde onderbouw met daarop een houten achterkant. De totale hoogte van de molen is ca. 15 meter.
Het grootste deel van het metselwerk zit in de belt en heeft daarin ook de grote toegangs- of Baanderdeuren.Daar konden de boeren met hun boerenkarren dus makkelijk onder rijden om het koren te lossen en het maalsel vervolgens weer te laden. De oud-Hollands opgehekte wieken hebben een vlucht van 21.20 meter. Tegen de gemetselde onderbouw heeft men een “belt” zand van hoog aangebracht. Dit was nodig om de molen de kunnen bedienen.

De molen heeft drie zolders, te weten: de meelzolder waar het meel wordt opgezakt, de steenzolder waar de koppels stenen liggen en de kapzolder. Op die laatste bevinden zich de bovenas met het bovenwiel, inclusief rem en bonkelaar. Om het graan vanaf de begane grond naar de steenzolder te hijsen, heeft de molen de beschikking over een sleeplui-werk.

Omschrijving

De huidige molen is in 1864 gebouwd als vervanging van een in slechte staat verkerende molen. Uit de archieven blijkt dat de molen op 5 augustus 1865 eigendom was van Gerrit Jan Reinink, landbouwer te Anerveen.
Op 8 oktober 1867 verkoopt hij de molen aan Hendrik Reinink, omdat hij inmiddels winkelier in Lutten is geworden.
Andere eigenaren van de molen waren: Albertus Bos (1881 - 1893), Hendrik Lenters (1893 - 1939) en zijn zoon Willem Lenters (1939 - 1978).
In 1934 brak één van de beide roeden, waarna ook de andere werd uitgenomen. Voorts werd de staart verwijderd en de molenbelt grotendeels afgegraven. Zo stond de onttakelde molen tot 1981.
In 1978 kocht de gemeente Gramsbergen de enig overgebleven molen in deze gemeente om deze te behouden en te laten restaureren. De restauratie vond in 1981 plaats door molenmaker Wintels en de molen werd kort daarna in eigendom overgedragen aan de Stichting "De Aner Molen". Tevens verzorgt deze stichting de exploitatie en het beheer van de molen.
De stichting is bereikbaar via Postbus 55, 7783 ZH Gramsbergen.
In 2002 kreeg de molen dankzij een sponsor een nieuw koppel maalstenen, waardoor er weer veevoer gemalen kan worden.

Monumentenregister

Achtkantige 19e eeuwse korenmolen op bakstenen voet. Houten romp met riet gedekt