Wiek en rad

Het per kwartaal verschijnende periodiek WIEK & RAD wordt aan donateurs en andere betrokkenen verstrekt door de “Stichting de Overijsselse Molen” SOM. Hiermee beoogt de stichting degenen die instandhouding, herstel,en daadwerkelijk gebruik van de Overijsselse molens voorstaan, te informeren over ontwikkelingen op deze gebieden. Het is tevens de bedoeling, dat het orgaan door uitwisseling van informatie en het geven van visies op molengebied, fungeert als contact- en opinieblad. Tenslotte is ook plaats ingeruimd voor de molenhistorische bijdragen.

Van Passant naar Klant incl case QR


Redactie medewerkers

Naam  Functie  E-mail
Ruud Roose Hoofdredacteur  wiekenrad@gmail.com r.roose@daxis.nl
Renee Mulder Vormgever  wiekenrad@gmail.com
Tom Temmink Redacteur Techniek wiekenrad@gmail.com
Sjaak Poot Redacteur wiekenrad@gmail.com
Molenliefhebbers / molenaars Gastredacteur