Publicaties

Wandel- en fietsboekjes.

Deze boekjes worden al enkele jaren niet meer gedrukt. Op enkele molens zijn nog exemplaren te koop.

In het Jaar van de Molen 2007 zijn destijds veel activiteiten ontplooid waardoor de molens als cultureel erfgoed bijzondere aandacht hebben gekregen. Doel was meer draagvlak te scheppen voor deze nationale monumenten. Ook de Stichting De Overijsselse Molen heeft in 2007 flink aan de weg getimmerd.

Er is begonnen met de publicatie van  “Langs Overijsselse Molens” . Een serie boekjes waarin per deel een aantal molens wordt besproken, wandel- en fietsroutes zijn opgenomen en historische informatie over opvallende elementen in de route zijn verwerkt. Dit alles verluchtigd met een groot aantal kleurenfoto’s en routekaartjes. Inmiddels zijn alle deeltjes uitgegeven. Alle boekjes zijn samengesteld door Peter van der Molen, oud-bestuurslid van Stichting de Overijsselse Molen.

Op een aantal molens zijn de boekjes met/zonder verzamelband te koop.