Enschede
Wissink’s Möl

  • Adres:t.o. Helmerstraat 401
  • Postcode:7546 PD Usselo
  • Plaats:Usselo (gemeente Enschede)
  • Type:Standerdmolen (Open )
  • Functie: Korenmolen
  • Bouwjaar:1802
  • Eigenaar:Stichting Wissink`s Möl
  • Rijksmonument nr.:18883
  • Website
  • E-mailadres:wissinksmolen@hotmail.com

Algemene omschrijving

De molen heeft 3 zolders i.p.v. de gebruikelijke twee zolders bij standerdmolens.
Deze in 1802 gebouwde molen maalde tot 1921 voor de boeren in deze omgeving.
In 1921 kocht J.B. van Heek de molen en liet hem overbrengen naar het Buurser Zand onder Haaksbergen, waar hij een openluchtmuseum wilde openen. Deze plannen zijn verder niet meer tot uitvoering gekomen.

Tot 1981 heeft de molen op deze verlaten plek gestaan. Mede hierdoor was de molen het mikpunt van baldadige acties. Hierdoor raakte de molen in de jaren 1950 in zo’n slechte staat, dat de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten ernstig overwoog om de molen te slopen. Uit piëteit jegens de heer Van Heek, heeft de Edwina van Heekstichting zich garant gesteld voor de herstelkosten. In 1957 werd een grootscheepse restauratie uitgevoerd, die de toekomst van de molen toen veilig stelde. Ook in 1965 werd er een restauratie uitgevoerd aan de molen.
In 1981 werd de molen op oude nog bestaande fundamenten terug geplaatst en opnieuw gerestaureerd