Enschede
Wissinks Möl, Usselo

  • Adres:Helmerstraat 401
  • Postcode:7546 PD Usselo
  • Plaats:Usselo (gemeente Enschede)
  • Type:Standerdmolen (Open )
  • Functie: Korenmolen
  • Bouwjaar:1802
  • Eigenaar:Stichting Wissink`s Möl
  • Rijksmonument nr.:18883
  • Website
  • E-mailadres:wissinksmolen@hotmail.com

Algemene omschrijving

De molen heeft 3 zolders i.p.v. de gebruikelijke twee zolders bij standerdmolens. Deze in 1802 gebouwde molen maalde tot 1921 voor de boeren in deze omgeving. In 1921 kocht J.B. van Heek de molen en liet hem overbrengen naar het Buurser Zand onder Haaksbergen, waar hij een openluchtmuseum wilde openen. Deze plannen zijn verder niet meer tot uitvoering gekomen. De heer Van Heek overleed in 1923. Tot 1929 heeft de Stichting Edwina van Heek zich over de molen ontfermd en daarna over gedragen aan de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten. Zowel in 1957 als in 1965 werden restauraties uitgevoerd om de toekomst van de molen veilig te stellen. Ook in 1972 is tijdens een storm het wiekenkruis losgeslagen en is de molen in brand gevlogen en ernstig beschadigd. De molen is afgebroken en opgeslagen. Uit piëteit jegens de heer Van Heek, heeft de Edwina van Heekstichting zich garant gesteld voor de herstelkosten.

In 1974 vond de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten dat de molen niet in het Buurser Zand thuis hoorde. In 1975 heeft de Vereniging Wissink’s Möl  er voor geijverd de molen weer op de oude plek in Usselo terug te zetten. Het beroep dat Buurse had aangespannen de molen voor Buurse te behouden werd door Den Haag afgewezen: de molen mocht verplaatst worden naar Usselo. In 1980 werd de eerste steen gelegd op de oude nog bestaande fundamenten en is een begin gemaakt met de herbouw. In 1982 was de molen in de oude glorie hersteld en geplaatst.

Revisie tekst: maart 2021