Ommen
Besthmenermolen

 • Adres:Hammerweg 59a
 • Postcode:7731 AJ Ommen
 • Plaats:Besthmen-Ommen
 • Type:Beltmolen 8-k
 • Functie: Korenmolen (maalvaardig)
 • Bouwjaar:1862
 • Eigenaar:Gemeente Ommen
  Beheerder: Stichting Ommer Molens
  Bloesemhof 2, 7732 BM Ommen
 • Rijksmonument nr.:31471
 • Website
 • E-mailadres:stichtingommermolens@kpnmail.nl

Algemene omschrijving

Niets herinnert nog aan de desolate toestand waarin de Besthmenermolen begin jaren ’90 verkeerde. Zelfs het gaande werk was niet meer aanwezig.

De achtkantige beltmolen uit 1862 is na 1995 fraai gerestaureerd. Vanaf december 2001 werden activiteiten ondernomen om de molen weer maalvaardig te maken met één koppel maalstenen. Het project “maalvaardig maken” is in de winter van 2009 – 2010 uitgevoerd waardoor er nu weer graan gemalen kan worden in de molen.
De Besthmener molen is 1 van de 4 molens die gemeente Ommen in eigendom heeft. Deze zijn ondergebracht in de Stichting Ommer Molens (ook SOM).

 

Omschrijving

Besthmenerberg en Eerderhoogte
Eén van de oudste molens van Ommen staat in Besthmen aan de Manitoba-rotonde.Sinds 1449 is Besthmen al een buurtschap in de gemeente Ommen. Het werd toen als buurtschap "Besmannick" aangeduid. Dichtbij de molen ligt het prachtige landgoed "Eerde", compleet met kasteel en fraaie boerderijen. Verderop vindt men de stilte van het "Eerder Achterbroek".De oorspronkelijke molen stond ooit op de helling van de Besthmenerberg. We spreken dan over het jaar 1583. De familie Konijnenbeld, die woonde op het perceel Bergweg nr. 24 in Besthmen, was ooit pachter van deze molen. Om meer wind te kunnen vangen werd de molen in 1748 verplaatst naar de "Eerder Hoogte".

Monumentenregister

Korenmolen aan de oostzijde van de weg naar Nijverdal. Beltkorenmolen uit 1862 bestaande uit een achtkante, uit hout opgetrokken en met riet gedekte romp op een gemetselde voet.