Hof van Twente
De Noordmolen, Delden

  • Adres:Noordmolen 5
  • Postcode:7495 VK
  • Plaats:Ambt Delden
  • Type:Onderslagwatermolen
  • Functie: Oliemolen
  • Bouwjaar:rond 1347
  • Eigenaar:Stichting Twickel
  • Rijksmonument nr.:507621
  • Website
  • E-mailadres:info@noordmolen-twickel.nl

Algemene omschrijving

Watermolen met stuw, waterrad en keermuur behorende tot de buitenplaats Twickel. Bij de Oelerbeek staat een rode bakstenen watermolen op rechthoekige grondslag deels hout (west) en deels vakwerk met zandstenen basement. Het met rode Oud Hollandse pannen gedekte dak is een schilddak aan de westzijde en heeft aan de oostzijde een beschoten geveltop.

Tegen de houten oostgevel is een waterrad (vernieuwd in ca. 1988) en aan de zijkant een houten plankenbrug. De kademuur is opgebouwd uit Bentheimer zandsteen in grote blokken met elkaar verbonden door middel van doken (U-vormige haken). In de kadesteen boven de molenbrug de inscriptie ‘Renovatum 1917’ herinnerend aan het herstel van de molen in dat jaar. De Noordmolen werd al genoemd in de aankoopakte van het huis Eysins door Herman van Twickelo in 1347. Van oorsprong was de Noordmolen gebouwd als een tweelingmolen; een korenmolen waarvan alleen het fundament nog rest (gesloopt vóór 1830), en de nog bestaande oliemolen. Restauratie buitenzijde 1984-1985; binnenzijde 1989.

Revisie tekst: maart 2021.

Monumentenregister

Watermolen met stuw, waterrad en keermuur van algemeen belang - vanwege de historisch-functionele relatie met de buitenplaats Twickel; - vanwege zijn cultuur-historische waarde; - vanwege de ouderdom; - vanwege de historisch-functionele relatie met de buitenplaats.