Tubbergen
Grote Geesterse Molen

  • Adres:Hardenbergerweg 92
  • Postcode:7678 VR
  • Plaats:Geesteren
  • Type:Beltmolen 8-k
  • Functie: Korenmolen
  • Bouwjaar:1867
  • Eigenaar: Stichting Grote Geesterse Molen
  • Rijksmonument nr.:35753
  • Website
  • E-mailadres:geestersemolen@outlook.com

Algemene omschrijving

Uit archiefstukken blijkt dat in 1819 de landbouwer Meijer en zijn schoonzoon A. Masselink toestemming kregen om op de huidige locatie De Zandberg een standerdmolen te bouwen.

In 1867 werd de huidige beltkorenmolen gebouwd, waarbij balken van de gesloopte standerdmolen hergebruikt werden.
In 1901 kwam de molen in handen van de familie Kienhuis.

Tot de jaren ’50 heeft de molen bedrijfsmatig zijn werk gedaan, daarna traden moeilijke jaren aan. Dankzij restauraties heeft de familie Kienhuis de molen weten te behouden.
Op 20 december 1995 werd de molen door de familie Kienhuis overgedragen aan de Stichting Grote Geesterse Molen, die de molen kort daarop liet restaureren.

Op 23 augustus 1997 werd de molen op feestelijke wijze maalvaardig in gebruik genomen en is de Geesterse Molen aan een tweede jeugd begonnen. De uit 1867 stammende achtkantige beltmolen was in de jaren daarvoor steeds verder in verval geraakt, maar kon uiteindelijk door een publieksactie – waaraan bijna het hele dorp Geesteren deelnam – worden gered. Nu doet de molen dienst als instructiemolen waar nieuwe molenaars worden opgeleid. Ook de entree van de belt is hersteld en de molen vormt geregeld het middelpunt van publieke activiteiten. De belt heeft een hoogte van 4.10 mtr.

Monumentenregister

Beltmolen.